September 19th, 2014

September 20, 2014

19Sep10

Fall hike


September 18th, 2014

September 18, 2014

18Sep1

Up in the Avenues tonight


September 17th, 2014

September 17, 2014

17Sep2

Killyon Canyon hike


September 16th, 2014

September 17, 2014

Seattle2

One more from Seattle 🙂


September 15th, 2014

September 16, 2014

15Sep1

Mt. Rainier, Washington


September 14th, 2014

September 14, 2014

Another cool sunset from Seattle


September 13th, 2014

September 14, 2014

Pretty flower


September 12th, 2014

September 13, 2014

Watching Real Salt Lake play in Seattle


September 11th, 2014

September 11, 2014

Tonight’s sunset brought to you from Seattle


September 10th, 2014

September 10, 2014

10Sep8
Another beautiful sunset tonight…